O NAS

Nasza firma została założona w 1951 roku i rozpoczęła działalność w zakładach w Alibeyköy i dostarcza produkty do 3 głównych branż. Wytwarzamy produkty dla branży motoryzacyjnej, obuwniczej i meblowej. Nasze produkty to kleje na bazie wody, kleje rozpuszczalnikowe i kleje termotopliwe. 

Około 75 ton klejów produkowanych jest codziennie w zakładach Gebze/Dilovası, których to budowę ukończono w czerwcu 2015 r. Utrzymując inwestycje w nowym zakładzie, nasza firma jest przygotowana na zajęcie się nowymi branżami.

 

Zgodnie z wizją Kimyapsan, wysokiej jakości produkty, które są łatwe do kupienia i użytkowania i które spełniają oczekiwania klientów wraz z pojawiającymi się i aktualnymi innowacjami, są opracowywane, produkowane i dopracowywane posprzedażowo. 

Zgodnie z podejściem ciągłego doskonalenia, dążymy do zwiększenia efektywności wszystkich naszych procesów na poziomie konkurencyjności areny międzynarodowej.

Każdy dnia osiągnamy swoje cele dzięki innowacyjnemu i kreatywnemu podejściu.

KİMYAPSAN kładzie nacisk na pracę zespołową, kreatywność, świadomość ekologiczną i elementy strategicznego zarządzania dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy oraz dzięki globalnemu, nowoczesnemu i nowatorskiemu podejściu do struktury firmy.Opierając się na uniwersalności nauki i mądrości, KİMYAPSAN łączy produkcję i dzielenie się produktem z nastawieniem na idealną jakość usług.

Misją KİMYAPSAN jako tureckiej firmy, która chce się globalizować w XXI wieku, jest bycie rozpoznawalną marką w swojej dziedzinie: przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i jakości życia zarówno naszego kraju, jak i świata w celu rozszerzenia produkcji i wykorzystania produktów, które eksportujemy.Dzięki w pełni wyposażonemu zakładowi wytwarza produkty w światowych standardach przy niższych kosztach dla naszych krajowych i zagranicznych producentów i eksporterów, aby mogli konkurować na swoich rynkach. 

Nieustannie śledzimy innowacje, aby zapewnić perfekcyjneprodukty i najlepszą obsługę naszych klientów.

Nasza polityka jakości ma na celu zwiększenie wydajności i produktywności poprzez wdrażanie ciągłych ulepszeń we wszystkich działach poprzez zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów, spełnienie i poprawę wymagań normy ISO 9001-2008 w zakresie Systemu Zarządzania Jakością poprzez postawienie na pierwszym miejscu zadowolenia klienta.

 

Na etapie produkcji i dostaw, w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, KİMYAPSAN stara się osiągnąć najwyższą jakość, o której wspomniano poniżej, dzięki zaangażowaniu pracowników;

  • Spełnianie życzeń klientów we właściwym czasie,
  • Dzielenie się odpowiedzialnością i autorytetem wśród naszych pracowników w celu przestrzegania prawa, przepisów i innych wymagań BHP,
  • Wykonanie niezbędnych działań w celu zmniejszenia ilości energii, odpadów i zużycia zasobów naturalnych w granicach możliwości naszych procesów i technologii,
  • Zachęcanie naszych dostawców do przestrzegania kultury jakości i bezpieczeństwa pracy w miejscu pracy,,
  • Prowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia świadomości pracowników na temat jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy, 
  • Stosowanie ISO 9001-2008 we wszystkich działach w celu ciągłego doskonalenia i rozwoju
  • Spełnianie wymagań norm OHSAS 18001 i ciągła poprawa efektywności.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KORUNMASI ve İMHA POLİTİKASI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI AYDINLATMA METNİ KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP FORMU