DUNLOP POSTFORMING

  • Obszar zastosowań

Ten produkt nadaje się do motoryzacji, tapicerki, wyposażenia wnętrz, podłóg, obróbki drewna i przemysł izolacyjny itp.

Jest odporny na wysokie temperatury i tworzy silne wiązania między klejonymi podłożami.

  • Czas Otwarcia

         Podwójne Boki :   5 – 10 minuta 

  • Treści Stałe       

 % 18,5 ± 1

  • Rodzaj Opakowania :

                   14,50 Kg       Net / Kanister

Image Palny
Image Używać z pistoletem natryskowym
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KORUNMASI ve İMHA POLİTİKASI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI AYDINLATMA METNİ KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP FORMU