Sürdürülebilir Üretim

Her gün biraz daha kalabalıklaşan çok sayıda üretici sürdürülebilirlik sayesinde önemli finansal ve çevresel faydalar sağlamakta.
Sürdürülebilir üretim, enerji ve doğal kaynakları korurken çevreye verilen zararı en aza indirgeyen ve bununla beraber ekonomik olarak sağlam alt yapılar üzerine kurulmuş bir üretim sistemidir. Sürdürülebilir üretim sayesinde üreticiler hem çalışanlarının hem toplumun hem de ürünlerinin güvenliğini artırır.

İŞİNİZ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Günümüzde sayısı hızla artan bir çok şirket sürdürülebilir üretimi büyüme ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik bir hedef gibi değerlendiriyor ve iş stratejilerinde mutlaka yer veriyor.

Hızla büyüyen bu akım kendini “yeşil” yani çevreye duyarlı olarak konumlandıran niş yaklaşımların ötesine taşıyarak birçok farklı endüstri sektöründe çokça sayıda işletmenin takip ettiği ve uyguladığı bir üretim modeli haline gelmeye başladı.
Bu yaklaşım sayesinde birçok alanda fark edilir önemli sonuçlara ulaşıldı.

İşte birçok şirketin sürdürülebilirliği sahiplenmesinde etkili olan bazı nedenler;

-Maliyet ve atıkları azaltarak operasyonel verimliliği artırma,
-Yeni müşteri kitlesine ulaşabilme ve rekabet avantajını artırma,
-Marka imajını koruma, güçlendirme ve markaya duyulan güveni artırma,
-Uzun vadeli işbirlikleri sağlama ve başarılı sonuçlar elde etme,
-Yasal süreçleri uygulama ve iş fırsatına geçirme şansı,

Şirketler büyüklükleri, sektörleri ve kaç yıldır faaliyette olduklarından bağımsız olarak sürdürülebilirlik uygulamalarını hızla sahiplenmeye başladılar.
Bu sayede kaynak kullanımlarını azaltırken performanslarını da artırmaya başladılar.

Özellikle bu alanda üretim yapmaya başlamış ve sürdürülebilirliğin iş modellerine faydasını artırmak isteyen şirketler birkaç ipucu ile işlerini geliştirebilirler;

-Sürdürülebilirliği bir trend gibi geçici, doğru entegre edilmemiş ve gayri-resmi şekilde yapmak yerine, tüm fonksiyonlarla koordineli, doğru entegre edilmiş ve resmi şekilde ele almak,
-Öncelikli olarak maliyetleri düşürmek, risk azaltmak ve verimliliğe odaklanmak yerine markanızın rekabet gücü ve sağladığı gelire odaklanmak,
-Süreci iyileştirmek için her zaman inovasyonu, planlamayı ve stratejik analizleri işin merkezinde tutmak,
-Sürdürülebilir yaklaşımı yalnızca üretimde değil, iş fonksiyonları arasına da entegre etmek,
-Uzun vadeli sonuçlara odaklanmak,
-Farklı şirketler ve markalarla işbirliği yapmak,

;